นักศึกษาฝึกงานที่ต้องการทำงานบัญชี

บริษัทฯ เป็นสำนักงาน รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ประกอบกิจการมานานกว่า 18 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกิจการมีความประสงค์จะรับสมัคร รับสมัครนักศึกษาฝึกงานบัญชี ฝึกงานบัญชี นักศึกษาฝึกงานบัญชี นักศึกษาที่ต้องการทำงานบัญชี ปฏิบัติงานจริง นอกเวลาเรียน

Placeholder
#

นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการทำงานบัญชี

ลักษณะของงาน : รับผิดชอบงานด้านธุรการ และการเงิน ออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน (ทำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป) /ติดตามหนี้ ทำประกันสังคม/ภาษีบุคคลธรรมดา ส่งเมลล์ /เช็คเมลล์ ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ชาย หญิง ไม่จำกัดอายุ
- จบสาขาบัญชี วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ
- มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ พึ่งจบใหม่

Placeholder
#

เรายินดีที่ได้จะร่วมงาน กับคุณ.

การทำงานนั้นอาจจะมีปัญหาบางบ้างที่ ไม่มีไครที่ทำแล้วไม่ผิดพลาด ผิดพลาดแล้วก็ยอมรับนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียน เรากับกับเป็นพี่เป็นน้อง ช่วยเหลือกัน ได้เฉพาะบางเรื่องนะ เราหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกับคุณนะ.

Placeholder
#