ปัญญาโดย : Warren Buffet

1. ในการทำมาหากิน : “อย่า” พึ่งพิง รายได้ช่องทางเดียว ใช้ การลงทุนสร้าง ‘โอกาสที่สอง’

2. ในการใช้จ่าย : หาก คุณใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ ‘ไม่จำเป็น’ ไม่นานคุณจะต้อง ‘ขายสิ่งที่จำเป็น’

3. ในเรื่องการออม : “อย่า” เก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย แต่ใช้จ่าย ด้วย ‘เงินที่เหลือจากการเก็บ’

4. ในความเสี่ยง : “อย่า” ทดสอบความลึกของ แม่น้ำ ด้วย เท้าทั้งสองข้าง

5. ในการลงทุน : “อย่า” วางไข่ที่มีทั้งหมดในตะกร้าใบเดียว

6. บนการคาดหวัง : ความซื่อสัตย์ เป็น “ของขวัญ” ราคาแพงมาก “อย่า” คาดหวังมัน จาก“คนราคาถูก”

7. ถ้าคุณกำลังรู้สึก : ‘หดหู่’ แสดงว่า คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับ ‘อดีต’

ถ้าคุณกำลัง ‘กังวล’แสดงว่า คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับ ‘อนาคต’

ถ้าคุณกำลังอยู่อย่างสงบ แสดงว่า คุณกำลังมีชีวิตอยู่กับ “ปัจจุบัน” อดีต เป็น เศษกระดาษ ปัจจุบัน เป็น หนังสือพิมพ์ และ ในอนาคต เป็น“กระดาษคำถาม”

8. เมื่อมี : ‘สิ่งเลวร้าย’ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณมีทางเลือก สามทาง ให้มันกำหนดคุณ ให้มันทำลายคุณ หรือ ให้มันสร้างคุณให้ “เข้มแข็งขึ้น”

9. กระเป๋าว่างเปล่า : สอนคุณได้นับล้านสิ่งเกี่ยวกับชีวิต แต่กระเป๋าเต็มทำให้คุณเสียได้ นับล้านวิธี

10. ตาของเรา : อยู่ด้านหน้าเพราะการมองไปข้างหน้า ‘สำคัญกว่า’ ที่จะมอง “ย้อนกลับไปข้างหลัง”

11. เราใช้ดินสอ : เมื่อเรายังเล็ก แต่ตอนนี้เราใช้ปากกา คุณรู้ไหมว่าทำไม ?!? เพราะ ‘ความผิดพลาด’ในวัยเด็ก สามารถ “ลบ”ออกได้ แต่ ความผิดพลาดตอนโต “ลบออกไม่ได้”ดังนั้น “จงอ่านและเขียน”อย่างระมัดระวัง ‘ไม่เช่นนั้น’ ชีวิตจะเป็นเหมือน ‘กระดาษชำระ’